Bilgilerinizi gönderdikten sonra, en kısa süre içerisinde sizinle iletişime geçilecektir.
Ad - Soyad :
Telefon No :
 
İndirimli Ürünler
 
Marka Arama
 
Anket
TERCİH MARKANIZ?
POWER TİGER
HEWLETT PACKARD
SAMSUNG
XEROX
CANON
BROTHER
 
Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI : POWER TİGER

(www.powertiger.com.tr)

Selahattin Pınar Caddesi No:19 Kazım Erbil İş Hanı No:1  MECİDİYEKÖY / İSTANBUL


ALICI :

Adı-Soyadı varsa Ticari Ünvanı :

Adresi :

Telefonu :

E-Posta :

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın www.powertiger.com.tr web sitesinden elektronik ortamda ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

ALICI, satışa konu malların/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatları, ödeme şekli, teslimat koşulları,söz konusu mallar/hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mallar/hizmetleri sipariş ettiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.powertiger.com.tr sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve SATICI’nın satış faturası işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ
SATCI tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme ALICI tarafından............ tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası ALICI’nın e-posta adresine gönderilmiştir.


MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1 - ALICI, Madde 2’de belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu mallar/hizmetler, SATICI’ nın kullandığı kargo şirketinin hizmet verdiği bir mahalde ise, ALICI’ nın teslimini talep etmiş olduğu adrese teslim edilecektir. Aksi durumda, ALICI’ ya teslimat ilgili kargo kuruluşunun ALICI adresine en yakın şubesinde yapılacaktır. Teslimat masrafları ALICI´ya aittir. SATICI, teslimat masrafını sipariş aşamasında ALICI´ya gösterip onaylatır ve faturası kapsamında ALICI´dan tahsil eder.

SATICI, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, ilgili siparişin teslimat masrafı SATICI’ya aittir.

Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 - ALICI, sözleşme konusu mallar/hizmetleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik,kırık,ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mallar/hizmetleri kargo şirketi veya sevkiyatçıdan teslim almayacaktır.

ALICI tarafından teslim alınan mallar/hizmetlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

Ürünlerin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürünlerin bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünleri 3 gün içinde SATICI’ya geri göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7 - SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde, nakit ödemelerde nakten ve defaten, kredi kartı ödemelerde kredi kartı hesabına iade olarak ödenir.

4.8 - Sözleşmeye konu mallar/hizmetlerin cinsi ve türü, miktarı,marka/modeli,rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli www.powertiger.com.tr adlı web sitesindeki mallar/hizmetler tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan SATICI’nın faturasında belirtildiği gibidir.

4.9 – Mallar/hizmetlerin peşin fiyatları sipariş sonu e-postada gönderilen örnek fatura ve ürün ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

Mallar/hizmetlerin peşinat tutarları sipariş sonu e-postada gönderilen örnek fatura ve ürün ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

Mallar/hizmetlerin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatları sipariş sonu e-postada gönderilen örnek fatura ve ürün ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

SATICI’nın ALICI’ya uygulayacağı faiz her yıl T:C. Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her durumda % 30’dan fazla olamaz.

4.10 – ALICI’nın kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda www.powertiger.com.tr sitesinden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir.

Taksitlendirme işlemlerinde ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir.

Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir.

ALICI, ayrıca bankasının gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

4.11-Peşin Havale ödemeli yapılan siparişlerin ödeme bekleme süresi 24 saat geçerli olup,bu süre içinde ödeme yapılmadığı taktirde POWER TİGER siparişi kabul etmeme hakkını saklı tutar.

4.12-ALICI, kredi karti ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder

MADDE 5 - CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
-Taşınabilir Bilgisayar ve Masaüstü Bilgisayarlar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.)
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
-Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler ( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arzedebilen ürünler örn : kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs. ), tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve iadesi mümkün değildir

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda ile SATICI´nın kanuni yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


SATICI :
POWER TİGERALICI :
www.powertiger.com.tr sitesine üye olup, alışveriş yapan kişi

TARİH : üyenin alışveriş yaptığı tarih

 
Alışveriş Sepeti
Sepet Alışveriş sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
 
İstanbul İçi Kapıda Ödeme !
POWERTİGER
Power Tiger Tonerleri
Power Tiger Tonerleri
Döviz
Güncel Haberler
Müşteri Hizmetleri
Müşteri Hizmetleri
E-Bültene Kaydol
Haber listemize kaydolarak tüm yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.
Adınız :
E-Mail :